Bang Media

Shakisha ku Urwego.com

Inshuti nyanshuti ni umuntu ukwitwaraho gute?

N’ubwo abenshi dukunze kuvuga ngo inshuti uyibonera mu byago, nyamara burya inshuti nyanshuti wayibona igihe cyose. Ibi bintu nubyiyumvamo ubikorera inshuti yawe uzamenyeko umubano wanyu uziritswe n’umurunga ukomeye ku buryo nugira amahirwe muzarushingana.

Ni koko inshuti nk’iyi murarambana kandi iguhora iteka ku mutima. Ntuzigere na rimwe wirengagiza ibi binyu mu bucuti bwawe:Automatic word wrap

1. Umwisanzuraho
Bimwe mu bintu bishobora kukwereka ko ufitanye ubucuti bwimbitse n’umuntu runaka, burya n’uko uzumva umwisanzuyeho kandi na we akakwisanzuraho. Haba mu bibi cyangwa mu byiza, ubabaye cyangwa wishimye ntutinya kumubwira ibyawe kuko uba uzi ko ari ingirakamaro kuri wowe. Muri make ugerageza kumubitsa amabanga y’ubuzima bwawe. Umusore wisanzuraho burya nta yindi nshuti yamukurutira.

2. Ashaka umwanya uhagije wo kubana nawe, kabone n’ubwo ntacyo mwaba muri gukora
Kuko umutima wawe uba umwishimiye, uba wumva wamarana na we igihe gihagije, haba hari icyo mufatanyije gukora cyangwa se ntanicyo muri gukora. Kubana na we uba wumva ntacyabikurutira bikaba kandi imwe mu mpamvu zikunezeza. Iyo umusore mukundana rero akugenera umwanya nk’uyu bikubera byiza kuko ubasha kumwereka ibitagenda neza n’ibyiza mukabishimira hamwe, bityo mugafatanya mu myanzuro itandukanye.

3. Yifuza ko mwakemurira ibibazo hamwe
Ibi biba byiza cyane, kuko burya ubucuti ni ugushyirahamwe, mugafashanya muri byose. Mugihe havutse ikibazo rero cyaba gitewe n’umwe muri mwe, cyangwa se kizanye, mugomba kwicara hamwe mugafatanya kukirebera umuti. Umusore mukundana rero iyo akwereka ko ufite agaciro mu ikemurwa ry’ibibazo runaka, biba bishushanyako muramutse munabanye yamenya agaciro ufite kuri we, ntajye aguheza mu buzima bw’umuryango mushya mwaremye.

4. Agushyigikirana mu mishinga inyuranye
Ni byiza mu bucuti bwanyu ko mugerageza gushyigikirana, kuburyo niba umwe afite umushinga runaka, nawe ugomba kumva ko ari uwawe kandi ukirinda ibitekerezo bisenya ahubwo ugashaka ibiwuteza imbere. Wasanga umushinga utanateguye neza ukabimufashamo mukawunoza neza. Umusore ugukorera ibi rero nukifuze ko mwaba ukubiri atakugize umugore we kukoiteka aba anezezwa n’iterambere ryawe kandi akubonamo ubushobozi.

5. Akubwiza ukuri kose
Iyo umuntu muri inshuti, biba byiza kumubwiza ukuri ntaho umukinze kuko numubeshya akakuvumbura nyuma, azahita aguha indi sura itari nziza muri we inashobora guhutaza ubucuti bwanyu. Ni byiza rero ko umubwira ukuri kubyabaye, kubyo umubonaho kuko ari byo shingiro y’urukundo ruhamye. Umusore mukundana niba akubwiza ukuri, ntuzifuze ko mutandukana kuko kubona undi nka we, bizakugora cyane, ahubwo uzamuguyaguye mpaka akurongore/akugire umugore we.

6. Akunda icyo ukunda, akanga icyo wanga
Akenshi iyo abantu bakundana usanga ibyo banga n’ibyo bakunda babihuriyeho. Iyo bimeze bitya rero urukundo rwabo ruba ari ntagereranywa kuko kubona icyabitambika hagati byagorana. Ni ho uzasanga umwe abwira undi ati “ inshuti zawe zizaba inshuti zanjye kandi ukwanga nanjye ntaba anyifuriza ibyiza”. Umusore mukundana niba muhuza muri ubu buryo, ntakabuza imibanire yanyu nk’umugore n’umugabo izaba myiza cyane, ntuzishuke rero ngo umwange, wowe shaka uko yakugira umugore we.


Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment