Bang Media

Shakisha ku Urwego.com

Dore ibiranga urukundo ruzira uburyarya

Hari byinshi bikorwa mu rukundo, bikarukomeza ibindi bikarukonjesha. Niba nawe wifuza kugirana umubano ukomeye n’umukunzi wawe ugomba kwimika ibi bintu bikurikira

Dore ibintu by’ingenzi bizagufasha kugirana umubano uhamye n’uwo wihebeye mukabana ubuzima bwanyu bwose mumunezero:

Kwimakaza ukuri

Ni byiza gushyira ukuri imbere mu byo mukora, ugahora ubwiza uwo mwashakanye cyangwa umukunzi wawe ukuri, ukamwiyereka uko uri kandi ukirinda kugira ibyo umukinga. Ibyo bizongera icyizere hagati yanyu bityo urukundo rwanyu rushinge imizi.
Umubano ushingiye k’ubwumvikane n’ibiganiro

Akenshi usanga hagati y’abashakanye cyangwa abakundana habamo utuntu batumvikanaho bitewe no kudasobanukirwa cyangwa kudakunda ibintu bimwe. Kubashakanye usanga nk’ikibazo cyo gutera akabariro gishobora kuba intandaro yo gucana inyuma kandi mu by’ukuri bari bakwiye kuganira bakareba aho bitagenda ndetse bakanumvikana uburyo bwo kubikosora. Biragayitse kuba nk’umugabo yaca inyuma umugore we ngo n’uko atazi kumukorera ibi n’ibi kandi ari we wari ukwiye kumwungura ibitekerezo aho umwe adasobanukiwe undi akamufasha kuko nyine baba barashakanye ngo bafashanye muri byose by’umwihariko ibibareba bombi. Ku batararushinga rero nabo ni ngombwa kuganira ukamenya ngo umukunzi wanjye akunda iki akanga iki bityo urukundo rwanyu ugasanga nta rwicyekwe n’umwiryane birurangwamo.
Kwemera amakosa no gusabana imbabazi

Burya koko ngo ntazibana zidakomanya amahembe!! Ni ibintu bisanzwe rero ko ababana cyangwa ababiteganya bashobora guhemukirana; umwe akaba yakora ikintu kibabaza mugenzi we cyangwa kikamutera igikomere ku mutima. Ntukazuyaze rero kwemera amakosa igihe wahemukiye umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye kuko aba yiteguye kukumva no kukubabarira. Kwemera amakosa no gusaba imbabazi bizatuma wowe ubwawe wakosheje uruhuka ku mutima ndetse n’umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye yumve atuje, abone ko wahaye agaciro akababaro cyangwa agahinda ke bityo arusheho kukwibonamo no kukugirira icyizere. Nawe kandi jya uhora witeguye kumubabarira igiye yakoze ibitagushimisha kuko urukundo nyarwo rurababarira.
Kubahana hagati yanyu

Kubahana hagati y’abashakanye cyangwa hagati y’abakundana ni ikintu cy’ingenzi cyane. Si byiza na gato ko uturaho gahunda umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye, bigaragara ko wazipanze uko ubishaka kandi icyemezo ari icyawe wenyine! Ibi bikunze kugaragara cyane ku basore n’abagabo aho usanga abwira umukunzi we ibyemezo yafashe kandi bigomba gushyirwa mu bikorwa! Burya n’iyo abyemeye kubera kubura uko agira ntashobora kukubaha kuko nawe uba utamwubashye ahubwo wenda ashobora kugutinya ariko kukubaha byo biba biri kure. Ni byiza rero ko umwubaha, mukajya inama muri byose kandi ukamuha nawe umwanya wo kugira uruhare ku bikorwa n’imishinga muteganya. si byiza kandi kugenda upfobya umukunzi wawe mu bandi! Garagaza ko umukunda, umwiyumvamo kandi nta soni cyangwa ipfunwe aguteye bitume unamwubahisha mu bandi cyane ko iyo umusuzuguje nawe burya uba warangije gusuzugurwa.
Kwihanganirana

Bijya bibaho kenshi ko ubona umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye akunaniza ariko kubw’urukundo umukunda ukumva ntiwamureka. Benshi ni naho usanga biteza rubanda ugasanga urugo ruhise rusenyuka. Ibyiza rero ni ugukomeza kwihangana, ukajya wereka umukunzi wawe ko akubabaza ariko na none bitatuma umureka. Gerageza kumwitaho ndetse birenze nawe si umwana azagera aho abone ko umufatiye runini. Ibyo ni kimwe mu byatuma ahinduka akabona ko uri umukunzi w’agaciro kuri we bityo akajya atuza mukubahana maze urukundo rwanyu rugashinga imizi itajegajega.


Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment