Bang Media

Shakisha ku Urwego.com

“Kwirinda biruta kwivuza.” Ibanga ryo kugira ubuzima bwiza

Ibanga ryo kugira ubuzima bwiza


Burya “kwirinda biruta kwivuza.” Icyakora, hari indwara umuntu adashobora kwirinda. Nubwo bimeze bityo ariko, hari ibintu wakora ntuzahazwe n'indwara cyangwa ukazirinda burundu. Dore ibintu bitanu byagufasha kugira ubuzima bwiza.

Ibanga ryo kugira ubuzima bwiza
Ibanga ryo kugira ubuzima bwiza

KUGIRA ISUKU

Abaganga b'inzobere muby'ubuvuzi bakunze kugira abantu inama igira iti “bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo kwirinda indwara cyangwa kuzanduza abandi” ni ukugira isuku" ku mubiri wawe, aho utuye, ndetse no mubyo ukoresha mubuzima busanzwe. urugero ruto twatanga. igihe umuntu azirikana gukaraba intoki hari byinshi aba yirinze kuko utabikora abafite amahirwe mesnhi yo kwandura indwara zitandukanye. nk' ibicurane byakwandurira mukwikora ku zuru cyangwa ku maso, mu gihe intoki ze ziriho virusi ibitera. Uburyo bwiza bwo kubyirinda ni ugukaraba intoki buri gihe. Nanone kandi isuku ishobora gutuma n'indwara y'igikatu itaba icyorezo, urugero nk'umusonga n'indwara z'impiswi. Izo ndwara zihitana abana bari munsi y'imyaka itanu basaga miriyoni ebyiri buri mwaka.

GUKORESHA AMAZI MEZA

Mu bihugu byinshi biri munzira y'amajyambere, kubona amazi meza ahagije abagize umuryango ntibyoroshye. Ariko kandi, hari impamvu zishobora gutuma kubona amazi meza biba ikibazo cy'ingorabahizi aho ari ho hose ku isi. Amazi ashobora kwandurira aho aturuka cyangwa ku isoko bitewe n'umwuzure, inkubi y'umuyaga, itiyo yatobotse n'ibindi. Iyo ibigega bidafite isuku cyangwa isoko ikaba yanduye, mikorobe zishobora kororokera muri ayo mazi mu buryo bworoshye. Ibyo bishobora gutera indwara zitandukanye nka korera, macinya, tifoyide, indwara z'umwijima n'izindi. Buri mwaka, ugereranyije abantu miriyari imwe n'ibihumbi magana arindwi bandura indwara z'impiswi bitewe no kunywa amazi mabi.

KURYA INDYO YUZUYE

Kurya neza ni ukurya indyo yuzuye, ni ukuvuga ikungahaye ku ntungamubiri. Jya urya umunyu, ibiribwa birimo ibinure n'isukari biri mu rugero kandi wirinde kugwa ivutu. Ifunguro ryawe ntirikaburemo imbuto n'imboga kandi ntugahorere indyo imwe. Mu gihe ugiye kugura imigati, ibituruka ku binyampeke, makaroni cyangwa umuceri, jya ubanza usome ibibigize cyangwa akamaro bifitiye umuburi biba byanditse ku kintu bipfunyitsemo cyangwa nimba uhahiye mu isoko kuri internet usome neza ibyanditse kuricyo gicuruzwa. Ibiribwa nk'ibyo biba bikungahaye ku ntungamubiri kurusha ibyatungayirijwe mu nganda. Kugira ngo umubiri wawe ubone poroteyine, ujye urya inyama nke kandi zidafite ibinure byinshi, urye n'izikomoka ku biguruka. Mu gihe bigushobokera, ujye urya amafi incuro nibura ebyiri mu cyumweru. Nanone mu bihugu bimwe na bimwe hashobora kuboneka imboga zikungahaye kuri poroteyine.

Kurya ibintu birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi bishobora gutuma ugira umubyiho ukabije. Kugira ngo ubyirinde, ujye unywa amazi aho kunywa ibinyobwa biryohera. Mu gihe urangije kurya, jya urenzaho imbuto aho kurenzaho ibirimo isukari nyinshi cyane. Gabanya ibyokurya birimo amavuta urugero nka za sosiso, inyama, za keke, amavuta y'inka, foromaje na biswi. Aho gutekesha amavuta yongera ibinure byinshi mu mubiri, jya utekesha amavuta atuma urushaho kugira ubuzima bwiza.

Umunyu w'igisoryo na wo ushobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, bikaba byagutera uburwayi. Niba ufite icyo kibazo, ujye usuzuma amabwiriza aba yanditse ku bintu bapfunyikamo kugira ngo utarya umunyu mwinshi. Aho gukoresha umunyu, jya ukoresha izindi ndyoshyandyo cyangwa ibindi birungo.

Ni iby'ingenzi kumenya uko ibyo ugomba kurya biba bingana n'ubwoko bwabyo. Bityo rero, mu gihe wumva uhaze ujye urekera aho.

Nanone jya uzirikana ko hari ibyokurya bishobora kwangiza ubuzima. Ibyokurya bidateguye neza kandi ntibibikwe neza, bishobora kwangiza ubuzima.

GUKORA SIPORO

Umuntu ahitamo siporo akurikije imyaka afite, cyangwa uko ubuzima bwe bumeze. Byaba byiza rero ubanje kugisha inama muganga mbere yo gutangira gukora siporo iyo ari yo yose. Hari abantu batandukanye batanze inama zigaragaza ko abana, abangavu n'ingimbi bagombye nibura gukora siporo mu gihe cy'isaha imwe buri munsi, yaba ikomeye cyangwa iringaniye. Abantu bakuru bo bagombye kumara amasaha abiri n'igice bakora siporo iringaniye, cyangwa se bakamara iminota 75 bakora siporo ikomeye mu gihe cy'icyumweru kimwe.

KURYAMA IGIHE GIHAGIJE

Kudasinzira igihe gihagije bishobora gutera umubyibuho ukabije, ihungabana, indwara z'umutima na diyabete cyangwa bigateza impanuka zikomeye. Ibyo bigaragaza neza ko kuruhuka bihagije ari iby'ingenzi.


Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwenya

Ubuzima

Urukundo