Bang Media

Shakisha ku Urwego.com

Ibikorwa ni ingenzi mu rukundo

Akenshi usanga iyo bamwe bamaze kwemererwa urukundo batakita ku bakunzi babo nk’uko bikwiye kuko baba bibwira ko icyo basabwaga gukora bagikoze ndetse ko bamaze no gukundwa, Nyamara ibi ni ukwibeshya kuko urukundo rusaba kurubagarira buri gihe kabone n’iyo yaba mwaba mubana.

Ikintu kimwe cy’ingenzi gikomeza urukundo si ukuba ruhari gusa,ahubwo uburyo rubungabungwa ndetse rukanitabwaho ni byo bituma rukomera.Urukundo iyo rutitaweho rushobora kuvamo ikindi kintu cyangwa se rukazima burundu.

Iyo urukundo ruzimye kugirango ruzongere kwegura umutwe biragoye. Bityo rero biba bisaba buri umwe mu bakundana kwereka umukunzi we urukundo buri munsi kugira ngo rubashe gukura neza.

Dore ibintu 8 by’ingenzi umuntu aba agomba gukorera umukunzi we ku munsi kugirango urukundo rwabo rukomeze gukura neza

1. Kumuhamagara no kumwoherereza ubutumwa bugufi

Umukunzi wawe ashobora kuba ari mu kazi, kumuhamagara akanya gato cyangwa ukamuha aka message gato bishobora kumugabanyiriza umunaniro.Ubigize akamenyero ukajya ubikora buri munsi ngo bimwereka agaciro umuha.

2.Kumushima

Gushima umukunzi wawe bimwereka ko umuha agaciro kandi umukurikiranira hafi mu byo akora byose kandi ko umwitayeho. Byerekana ibyishimo ndetse bikanagaragaza ko ibyo akaora bihindura ubuzima bwanyu mwembi.

3 Kumukomeza

Iyo ubaye hafi y’umukunzi wawe yajya gucika integer ukamukomeza, mu byo akora byose ukamwereka ko muri kumwe bimuha icyizere ko ibyo atashoboye uyu munsi ejo azabishobora kubera ko wamweretse ko umuri inyuma bityo bigatuma akwiyumvamo cyane.

4.Buri kimwe akoze mushimire

Akantu kose wakora kagaragaza ko umwitayeho kose kagira agaciro imbere ye. Ikindi kandi akantu kose umukunzi wawe akoze n’ubwo kaba gato ni ngombwa kumwereka ko akoze neza. Icyiza cy’ibi ngibi ni uko bifungura amarembo mu rwego rwo kumenyana bihagije.Kwita ku mukunzi wawe ndetse no kumushimira kuri buri kintu akoze byerekana ko ibintu byose kuri mwe ari urukundo.

5. Niba umushimiye bimubwire

Nta kibazo rwose kuba wamubwira uburyo umwitayeho, ukamubwira uburyo afite byinshi avuze mu buzima bwawe, uburyo iyo utamubona utari kuba wuzuye. Kumubwira uburyo umwitayeho na yo ni imwe mu nzira zimwereka urukundo umufitiye.

6. Kumufasha

Gufasha umukunzi wawe mu buryo butandukanye bwaba ubw’ibitekerezo ndetse no ku bw’amafaranga bishobora kugira impinduka nziza ku buzima bwe nay o ni inzira yo kumwereka urukundo. Ku mufasha mu kazi ke, intego ze ndetse n’indoto ze kandi ukamufasha nk’uko nawe wakifasha bimwereka urukundo umufitiye uko rungana.

7. Mutege amatwi

Kudatega amatwi umukunzi wawe ni kimwe mu bintu bituma urukundo rukonja kuko bituma kwizerana kuba guke hagati yanyu. Mutege amatwi umwumve hanyuma kandi ube mu ruhande rwe. Igihe ugaragaje kumwumva uba ugaragaje urukundo.

8.Kumuhamagara mu izina wamuhimbye

Burya abagore cyangwa abagabo bashimishwa no guhimbwa utuzina n’abakunzi babo, Iyo wahimbye umukunzi wawe akazina kamutaka ubwiza bwe wakitondeye neza biramushimisha cyane, kukamuhamagara rero bituma abona ko umukunda kandi wishimira ko muri kumwe mu rugendo rw’urukundo.

Abanyarwanda baravuga ngo " Akebo kajya iwa Mugarura" nukorera umukunzi wawe ibyiza nawe ntazakwitura ibibi, numwereka ko umukunze nawe azagukunda kandi abikwereke.

Niba hari ikindi ubona wakorera umukunzi wawe akarushaho kukwiyumvamo wakitubwira natwe tukakimenya.


Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwenya

Ubuzima

Urukundo