Bang Media

Shakisha ku Urwego.com

Amabanga 10 afasha umusore uwo ari we wese kwishimirwa n’abakobwa

Muri iyi nkuru, ngiye kubigisha amayeri 10 buri muntu wese ashobora gukora. Gutuma umukobwa agukunda cyangwa se gutuma umukobwa yifuza gukundana na we bishobora kukorohera cyane. Aho gusaba umukobwa ko mukundana ushobora kumureshya ku buryo we ubwe yifuza ko mukundana ibyo akaba ari byo ngiye kubigisha muri aka kanya.

1. Kugira uburyo bwawe ubaho mu buzima

Umusore wese utereta cyangwa wifuzwa gukundana n’umukobwa agomba kubaho ubuzima bugizwe no kwishima ndetse no kugira byinshi akora kandi bifite akamaro. Biragoye ko umukobwa yakwifuza gukundana nawe kandi abona wihebye, usinda, mbese ubayeho ubuzima bubabaje.

2. Kugira ikintu ukora mu buzima kigushimisha(Hobby cyangwa Passion)

Aha niba uvuze ko ukunda ikintu runaka yaba umukino cyangwa se akazi runaka ugomba kuba koko ubikunda ntago ari igihe cyo kubeshyabeshya. Ibi byongera imbaraga byo twavuze haruguru. NIba ukunda akazi runaka bizagufasha no kugakora neza bityo wubake ubuzima bwawe bufite intego mbese bikugire umuntu usobanutse.

3. Kugira isuku

Kugirango abakobwa bagukunde cyangwa se bifuze gukundana na we kimwe mu byo bisaba harimo kugira isuku yaba ku myambaro ndetse no ku mubiri. Menya kwambara neza kandi bijyanye n’aho uri wiyuogosheshe neza, witere imibavu ihumura neza mbese ku buryo umukobwa wese muhuye abona ko ukeye.

4. Musabe kugira ibyo agukorera

Mu gihe hari umukobwa wifuza ko mukundana, musabe kugira ibyo agukorera rimwe na rimwe. Uko hari utwo agukorera bituma agenda arushaho kugukunda ndetse akabona ko ari uw’ingenzi mu buzima bwawe.

5. Gerageza kumusetsa

Ushobora kuba utekereza ko utazi gusetsa gusa buri wese yabishobora mu gihe abigerageje. Tangira ugerageza gahoro gahoro kubara inkuru zisekeje, ushobora no guhera mu ncuti zawe z’abasore. Uko ugenda ubikora ni ko ugenda ubimeneyera. Abakobwa bakunda gusetswa, bityo uko uzagenda umenya gusetsa cyane ni ko uzagenda urushaho kubona abakobwa bakwishimira ndetse n’abo mumenyana. Ibi bihamya ko uri umunyabwenge kandi ko ushobora kumushimisha mu gihe kizaza.

6. Ba incuti ye mbere yo kuba umukunzi we.

Hari abasore bibwira ko bashobora gukundana n’abakobwa bitabaye ngombwa ko baba incuti zabo nyamara ibi ni ukwibeshya urukundo nyarwo rugomba gushingira ku bucuti butagira uburyarya.

7. Mukoreho rimwe na rimwe.

Kumufata ku rutugu, kuba wamusaba ikintu runaka afite mu ntoki, gukinana na we imikino isaba mukina mukoranaho... ni kimwe mu bintu by’ingenzi cyane

8. Mubwire amabanga

Mubwire amwe mu mabanga yawe, ibintu utajya ubwira uwo ari we wese bizatuma nawe agufungukira kuko abona ko umwizeye bityo na we bitume akwizera. Ni ibisanzwe ko abantu bakunda kwizera ababizera na bo.

Gusa aha ni ukwitonda ndetse ukamubwira amabanga wumva ko ntacyo yagutwara mu gihe yaba ayabwiye abandi bantu.

9. Mwiteho ku buryo bugaragara.


Related Posts by Categories0 comments:

Post a Comment

 

Urwenya

Ubuzima

Urukundo